Otomobil / Van / 4x4 Lastikleri

Alman mühendisliği ile uzun lastik ömrü.

Bayi Çalışanı için Genel Aydınlatma Metni

Bayi Çalışanları

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

İsim, Soyisim, T.C. Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Pasaport Nmarası, Medeni Hal, Aile Yakını Bilgisi


Kişisel Veri İşleme Amaçları

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Firma Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi.


Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Continental Türkiye tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz basılı/elektronik formlar, e-posta, SAP, yüz yüze yapılan görüşmeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Elektronik posta adresi, İletişim Adresi, İş Telefonu Numarası, Cep Telefonu Numarası


Kişisel Veri İşleme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi,  Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi


Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Continental Türkiye tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz basılı/elektronik formlar, e-posta, SAP, yüz yüze yapılan görüşmeler vasıtasıyla toplanmaktadır. 

İşlem Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Sipariş Bilgisi, Talep Bilgisi


Kişisel Veri İşleme Amaçları

Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi


Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Continental Türkiye tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.


Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz basılı/elektronik formlar, raporlar, SAP, yüz yüze yapılan görüşmeler vasıtasıyla toplanmaktadır. 

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

İşlenen Kişisel Veriler

Kamera/Fotoğraf Kayıtları


Kişisel Veri İşleme Amaçları

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi


Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Continental Türkiye tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesi gereği açık rızanıza istinaden işlenmektedir.


Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz kamera/fotoğraf kayıtları vasıtasıyla toplanmaktadır.