Otomobil / Van / 4x4 Lastikleri

Alman mühendisliği ile uzun lastik ömrü.

İş Ortakları için Genel Aydınlatma Metni

İş Ortakları

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler:

Ad, Soyad


Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi .


Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri:

Kişisel verileriniz, Continental Türkiye tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz e-posta ve sözleşme/taahhütname vasıtasıyla toplanmaktadır. 

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler:

E-posta, İş Telefonu Numarası, Cep Telefonu Numarası


Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi 


Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri:

Kişisel verileriniz, Continental Türkiye tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz e-posta ve sözleşme/taahhütname vasıtasıyla toplanmaktadır. 

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

İşlenen Kişisel Veriler:

Kamera / Fotoğraf Kayıtları


Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi


Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri:

Kişisel verileriniz, Continental Türkiye tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesi gereği açık rızanıza istinaden işlenmektedir.


Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz kamera/fotoğraf kayıtları vasıtasıyla toplanmaktadır.