Otomobil / Van / 4x4 Lastikleri

Alman mühendisliği ile uzun lastik ömrü.

Müşteriler için Genel Aydınlatma Metni

Ürün veya Hizmet Alan Kişiler(Müşteri)

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler:

Ad-Soyad, TC Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası, İmza, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali


Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi Talep/Şikayetlerin Takibi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi.


Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri:

Kişisel verileriniz, Continental Türkiye tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.


Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; basılı/elektronik formlar, çağrı merkezi kayıtları, sosyal medya, sözleşmeler/taahhütnameler, e-posta, raporlar, SAP, yüz yüze yapılan görüşmeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler:

E-Posta Adresi, İş Telefonu Numarası, Cep Telefonu Numarası, Ev Telefonu Numarası, Sosyal Medya Hesabı


Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Mal/Hizmet  Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet  Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi, Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi.


Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri:

Kişisel verileriniz, Continental Türkiye tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.


Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; basılı/elektronik formlar, çağrı merkezi kayıtları, sosyal medya, sözleşmeler/taahhütnameler, e-posta, raporlar, SAP, yüz yüze yapılan görüşmeler ve diğer araçlar vasıtasıyla toplanmaktadır. 

Müşteri İşlem Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler:

Şikayet Bilgisi, Talep Bilgisi


Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi, Mal/Hizmet  Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi.


Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri:

Kişisel verileriniz, Continental Türkiye tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.


Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz yüz yüze yapılan görüşmeler, çağrı merkezi kayıtları, sosyal medya ve diğer araçlar vasıtasıyla toplanmaktadır.  

Kişisel Veri İşleme Araçları

İşlenen Kişisel Veriler:

Mal/Hizmet  Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet  Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi.


Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri:

Kişisel verileriniz, Continental Türkiye tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, basılı/elektronik formlar ve sözleşmeler/taahhütnameler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Finans Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler:

Banka/Hesap/Kart bilgileri


Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet  Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet  Satış Süreçlerinin Yürütülmesi.


Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri:

Kişisel verileriniz, Continental Türkiye tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.


Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, sözleşmeler/taahhütnameler ve diğer araçlar vasıtasıyla toplanmaktadır.