Otomobil / Van / 4x4 Lastikleri

Alman mühendisliği ile uzun lastik ömrü.

Ziyaretçiler için Genel Aydınlatma Metni

Fiziksel Mekan Güvenliği Kayıtları

İşlenen Kişisel Veriler:

CCTV Kamera Kayıtları


Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Taşınır Mal Güvenliğinin Sağlanması


Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri:

Kişisel verileriniz, Continental Türkiye tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. 


Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz kamera kayıtları vasıtasıyla toplanmaktadır.