Otomobil / Van / 4x4 Lastikleri

stage_image1_lg

Lastik Üretim Tarihi

Lastiklerinizin üretim tarihiyle ilgili bilmeniz gereken şeyler nelerdir?

tire_age

Lastiklerin kronolojik yaşı lastiğin yanağında "DOT" sembolünün ardından gelen karakterlere bakarak anlaşılabilir. Son dört rakam, lastiğin üretildiği yılı ve o yılın hangi haftasında üretildiğini gösterir. Bu dört rakamın ilk iki hanesi hangi haftada üretildiğini gösterir (Bunlar "01" ile "53" arasında değişir). Son iki hanesi ise üretim yılını gösterir (ör. üzerinde "DOT XXXXXXX2714" bilgisi bulunan bir lastik 2014 yılının 27. haftasında üretilmiş demektir).

2000 yılından önce üretilen lastiklerde üretim yılını belirtmek için dört yerine üç rakam kullanılır. Ayrıca 1990'ların başında üretilen lastiklerde Continental, lastiğin hangi on yıllık dilimde üretildiği karışmasın diye karakter dizisinin sonuna bir üçgen sembolü (◄) eklemiştir (ör. "DOT XXXXXXX274◄" bilgisine sahip bir lastik 1994 yılının 27. haftasında üretilmiş demektir).

Tavsiyemiz: On yıldan uzun bir süre önce üretilmiş tüm lastikler (yedek lastikler dahil), görünüş itibariyle kullanılabilir gibi dursalar veya minimum diş derinliğine gelmemiş olsalar da yenileriyle değiştirilmelidir.