Kamyon ve Otobüs Lastikleri

New content item

İş Ortakları için Genel Aydınlatma Metni

İş Ortakları

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Ad, Soyad


Kişisel Veri İşleme Amaçları

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi .


Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Continental Türkiye tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz e-posta ve sözleşme/taahhütname vasıtasıyla toplanmaktadır. 

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

E-posta, İş Telefonu Numarası, Cep Telefonu Numarası


Kişisel Veri İşleme Amaçları

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi 


Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Continental Türkiye tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz e-posta ve sözleşme/taahhütname vasıtasıyla toplanmaktadır. 

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

İşlenen Kişisel Veriler

Kamera / Fotoğraf Kayıtları


Kişisel Veri İşleme Amaçları

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi


Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Continental Türkiye tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesi gereği açık rızanıza istinaden işlenmektedir.


Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz kamera/fotoğraf kayıtları vasıtasıyla toplanmaktadır.