Kamyon ve Otobüs Lastikleri

New content item

Müşteriler için Genel Aydınlatma Metni

Ürün veya Hizmet Alan Kişiler (Müşteri)

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Ad-Soyad, TC Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası, İmza, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali


Kişisel Veri İşleme Amaçları

Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi Talep/Şikayetlerin Takibi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi.


Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Continental Türkiye tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.


Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; basılı/elektronik formlar, çağrı merkezi kayıtları, sosyal medya, sözleşmeler/taahhütnameler, e-posta, raporlar, SAP, yüz yüze yapılan görüşmeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

E-Posta Adresi, İş Telefonu Numarası, Cep Telefonu Numarası, Ev Telefonu Numarası, Sosyal Medya Hesabı


Kişisel Veri İşleme Amaçları

Mal/Hizmet  Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet  Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi, Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi.


Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Continental Türkiye tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.


Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; basılı/elektronik formlar, çağrı merkezi kayıtları, sosyal medya, sözleşmeler/taahhütnameler, e-posta, raporlar, SAP, yüz yüze yapılan görüşmeler ve diğer araçlar vasıtasıyla toplanmaktadır. 

Müşteri İşlem Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Şikayet Bilgisi, Talep Bilgisi, Kaza Bilgisi


Kişisel Veri İşleme Amaçları

Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi, Mal/Hizmet  Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi.


Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Continental Türkiye tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.


Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz yüz yüze yapılan görüşmeler, çağrı merkezi kayıtları, sosyal medya ve diğer araçlar vasıtasıyla toplanmaktadır.  

Risk Yönetimi

İşlenen Kişisel Veriler

Ticari, Teknik, İdari Risklerin Yönetilmesi İçin İşlenen Bilgiler


Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Continental Türkiye tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, basılı/elektronik formlar ve sözleşmeler/taahhütnameler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Finans Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Banka/Hesap/Kart bilgileri


Kişisel Veri İşleme Amaçları

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet  Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet  Satış Süreçlerinin Yürütülmesi.


Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Continental Türkiye tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.


Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, sözleşmeler/taahhütnameler ve diğer araçlar vasıtasıyla toplanmaktadır.


Görsel ve İşitsel Kayıtlar

İşlenen Kişisel Veriler

Kamera/Fotoğraf Kayıtları


Kişisel Veri İşleme Amaçlar

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi


Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Continental Türkiye tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesi gereği açık rızanıza istinaden işlenmektedir.


Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz kamera/fotoğraf kayıtları vasıtasıyla toplanmaktadır.