Kamyon ve Otobüs Lastikleri

New content item

Potansiyel Müşteriler için Genel Aydinlatma Metni

Potansiyel Ürün veya Hizmet Alan Kişiler (Potansiyel Müşteri)

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Ad-Soyad


Kişisel Veri İşleme Amaçları

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ürün/ Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi.


Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Continental Türkiye tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.


Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; basılı/elektronik formlar ve yüz yüze yapılan görüşmeler vasıtasıyla toplanmaktadır.


İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

E-Posta Adresi, İş Telefonu Numarası, Cep Telefonu Numarası


Kişisel Veri İşleme Amaçları

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi.


Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Continental Türkiye tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

  •  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; basılı/elektronik formlar ve yüz yüze yapılan görüşmeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

İşlenen Kişisel Veriler

Kamera / Fotoğraf Kayıtları


Kişisel Veri İşleme Amaçları

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi


Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Continental Türkiye tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesi gereği açık rızanıza istinaden işlenmektedir.


Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz kamera/fotoğraf kayıtları vasıtasıyla toplanmaktadır.