Kamyon ve Otobüs Lastikleri

New content item

Ziyaretçiler için Genel Aydınlatma Metni

Fiziksel Mekan Güvenliği Kayıtları

İşlenen Kişisel Veriler

CCTV Kamera Kayıtları


Kişisel Veri İşleme Amaçları

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Taşınır Mal Güvenliğinin Sağlanması


Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Continental Türkiye tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. 


Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz kamera kayıtları vasıtasıyla toplanmaktadır.